Óvodai beíratás 2021

TÁJÉKOZTATÓ

 

Óvodai beíratásról a 2021-2022-es nevelési évre

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapján minden gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési év kezdőnapjától (jelen esetben 2021. szeptember 1-jétől) legalább napi négyórás óvodai nevelésre kötelezett.

 

A járványhelyzet miatt az óvodai beíratás online történik

A beíratás határideje: 2021. április 21.

 

A beíratáshoz szükséges dokumentum:

-         kitöltött, aláírt óvodai jelentkezési lap (Letölthető az óvoda honlapjáról vagy egyeztetett időpontban átvehető az óvodánál)

-         amennyiben mód van rá, a jelentkezési lappal beadható a szükséges igazolványok, iratok fénymásolata:

-         gyermekeknek: lakcímkártya, TAJ kártya, ha van személyi igazolvány, születési anyakönyvi kivonat, oltási könyv, esetleges betegséget igazoló dokumentum, fejlődéssel kapcsolatos szakértői vélemény, hátrányos helyzetet, rendszeres nevelési segélyt igazoló jegyzői, gyámhatósági határozat

-         szülőknek: lakcímkártya, személyi igazolvány

 

Elérhetőségeink:

- email: boldogovi@gmail.com

- telefon: 06-37/355-003

Az a szülő, aki nem a boldogi óvodába, hanem más település óvodájába szeretné gyermekét beíratni, ezt a szándékát – a boldogi óvoda nevének és címének megjelölésével / Boldogi Csicsergő Óvoda és Mini Bölcsőde 3016 Boldog, Kossuth L. út 50./ –jelezze az általa választott óvoda vezetőjének.

Azok a gyermekek, akik ettől a nevelési évtől nem óvodakötelesek, de szeptember 1. és december 31 között betöltik a 3. életévüket beírathatók az óvodába, akkor nyernek felvételt, ha ott biztosított a szabad férőhely.

 

Köszönjük az együttműködésüket és megértésüket!

Letölthető jelentkezési lap:

This entry was posted in Hírek. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Both comments and trackbacks are currently closed.