Bölcsődei beiratkozás 2021

gyerekek
MINI BÖLCSŐDEI JELENTKEZÉS

A COVID-19 vírus miatt kialakult veszélyhelyzet következtében az idei Mini Bölcsődei jelentkezést, személyes találkozások nélkül bonyolítjuk.
A jelenlegi helyzetben a 2021/2022-es nevelési év felvételi rendje az alábbiak szerint módosul:
• A jelentkezési szándékot a csatolt „Bölcsődei felvételi jelentkezési lap” kitöltésével lehet jelezni
• Felvételi kérelem leadása: április 21.
• Felvételi kérelem leadásának módja:
o elektronikusan – a kitöltött Bölcsődei felvételi kérelem szkennelésével, fotózásával – boldogbolcsode@gmail.com email címre megküldve
o postai úton – Csicsergő Óvoda és Mini Bölcsőde, Boldog Kossuth út 50.

Bölcsődei jelentkezéshez szükséges papírok:
• Munkáltatói igazolás a szülők munkavégzéséről
• Nappali tagozatos tanulói jogviszony esetén az oktatási intézmény által kiállított iskolalátogatási igazolás,
• A szülő betegsége esetén a háziorvos/szakorvos által kiállított igazolás,
• Egyedülállóság esetén a Magyar Államkincstár igazolása az emelt családi pótlék folyósításáról (másolat)
• A családban nevelt három vagy több kiskorú gyermek esetén a Magyar Államkincstár igazolása az emelt családi pótlék folyósításáról (másolat)
• Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, valamint hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermek esetén a jogosultság megállapításáról szóló határozat. Védelembe vett gyermek esetén a gyámhatósági határozat. (másolat)
• Védőnői javaslat.
A gyermeket 20 hetes kortól 3 éves koráig fogadjuk, bölcsődei jelentkezésre / beiratkozásra.
További tájékoztatás kérhető: 37/ 355-003-as telefonszámon.
Boldog, 2021. 04. 06.

Fülöp Boglárka
Bölcsődevezető

Letölthető jelentkezési lap:

This entry was posted in Hírek. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Both comments and trackbacks are currently closed.