Bölcsődei beiratkozás 2021

gyerekek
MINI BÖLCSŐDEI JELENTKEZÉS

A COVID-19 vírus miatt kialakult veszélyhelyzet következtében az idei Mini Bölcsődei jelentkezést, személyes találkozások nélkül bonyolítjuk.
A jelenlegi helyzetben a 2021/2022-es nevelési év felvételi rendje az alábbiak szerint módosul:
• A jelentkezési szándékot a csatolt „Bölcsődei felvételi jelentkezési lap” kitöltésével lehet jelezni
• Felvételi kérelem leadása: április 21.
• Felvételi kérelem leadásának módja:
o elektronikusan – a kitöltött Bölcsődei felvételi kérelem szkennelésével, fotózásával – boldogbolcsode@gmail.com email címre megküldve
o postai úton – Csicsergő Óvoda és Mini Bölcsőde, Boldog Kossuth út 50.

Bölcsődei jelentkezéshez szükséges papírok:
• Munkáltatói igazolás a szülők munkavégzéséről
• Nappali tagozatos tanulói jogviszony esetén az oktatási intézmény által kiállított iskolalátogatási igazolás,
• A szülő betegsége esetén a háziorvos/szakorvos által kiállított igazolás,
• Egyedülállóság esetén a Magyar Államkincstár igazolása az emelt családi pótlék folyósításáról (másolat)
• A családban nevelt három vagy több kiskorú gyermek esetén a Magyar Államkincstár igazolása az emelt családi pótlék folyósításáról (másolat)
• Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, valamint hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermek esetén a jogosultság megállapításáról szóló határozat. Védelembe vett gyermek esetén a gyámhatósági határozat. (másolat)
• Védőnői javaslat.
A gyermeket 20 hetes kortól 3 éves koráig fogadjuk, bölcsődei jelentkezésre / beiratkozásra.
További tájékoztatás kérhető: 37/ 355-003-as telefonszámon.
Boldog, 2021. 04. 06.

Fülöp Boglárka
Bölcsődevezető

Letölthető jelentkezési lap:

Posted in Hírek | Hozzászólások kikapcsolva

Óvodai beíratás 2021

TÁJÉKOZTATÓ

 

Óvodai beíratásról a 2021-2022-es nevelési évre

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapján minden gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési év kezdőnapjától (jelen esetben 2021. szeptember 1-jétől) legalább napi négyórás óvodai nevelésre kötelezett.

 

A járványhelyzet miatt az óvodai beíratás online történik

A beíratás határideje: 2021. április 21.

 

A beíratáshoz szükséges dokumentum:

-         kitöltött, aláírt óvodai jelentkezési lap (Letölthető az óvoda honlapjáról vagy egyeztetett időpontban átvehető az óvodánál)

-         amennyiben mód van rá, a jelentkezési lappal beadható a szükséges igazolványok, iratok fénymásolata:

-         gyermekeknek: lakcímkártya, TAJ kártya, ha van személyi igazolvány, születési anyakönyvi kivonat, oltási könyv, esetleges betegséget igazoló dokumentum, fejlődéssel kapcsolatos szakértői vélemény, hátrányos helyzetet, rendszeres nevelési segélyt igazoló jegyzői, gyámhatósági határozat

-         szülőknek: lakcímkártya, személyi igazolvány

 

Elérhetőségeink:

- email: boldogovi@gmail.com

- telefon: 06-37/355-003

Az a szülő, aki nem a boldogi óvodába, hanem más település óvodájába szeretné gyermekét beíratni, ezt a szándékát – a boldogi óvoda nevének és címének megjelölésével / Boldogi Csicsergő Óvoda és Mini Bölcsőde 3016 Boldog, Kossuth L. út 50./ –jelezze az általa választott óvoda vezetőjének.

Azok a gyermekek, akik ettől a nevelési évtől nem óvodakötelesek, de szeptember 1. és december 31 között betöltik a 3. életévüket beírathatók az óvodába, akkor nyernek felvételt, ha ott biztosított a szabad férőhely.

 

Köszönjük az együttműködésüket és megértésüket!

Letölthető jelentkezési lap:

Posted in Hírek | Hozzászólások kikapcsolva

Nyári élet az óvodában

A május 25-i nyitás óta fokozottan ügyelünk a higiéniai szabályok betartására, a gyakori fertőtlenítésre, alapos kézmosásra, kézfertőtlenítő használatára. A nyár folyamán meg tudtuk oldani, hogy a szülők nem léptek be az óvoda épületébe, köszönjük az együttműködésüket és megértésüket. A gyermekek is jól alkalmazkodtak az új szabályokhoz.

Megtörtént az udvari játékok felülvizsgálata. A játékok felújításához szükséges festéket, valamint az ütéscsillapítást szolgáló sódert a Boldogi Óvodáért Alapítvány finanszírozta. Szeretnék ezúton is köszönetet mondani a Boldogi Tüzép tulajdonosának, aki a sóder fuvardíját adományként ajánlotta fel az óvodának!

Sajnos, azokat a játékokat, melyek házi készítésűek voltak nem találták megfelelőnek, mivel nem rendelkeztek tanúsítvánnyal és nem voltak szabványosak. Így eltávolításra kerültek a fém hinta állványok és az alagút, a mászó hegyet még a tél végén elszállíttattuk, mert nagymértékben kezdett korhadni. Helyükre szeretnénk olyan egyszerű, praktikus játékokat felállítani az alagúttól kikerülő gumikerekek felhasználásával, melyek nem balesetveszélyesek és nem ellenőrzés kötelesek.

Az udvari játékok száma Dudás János volt boldogi lakos jóvoltából bővült egy nagyméretű trambulinnal. Ezúton is köszönjük Jani bácsinak, hogy gondolt az óvodás gyermekekre! A kerti asztalok felújításához a Boldogi Fateleptől kaptunk adományként faanyagot, melyet ezúton is köszönünk!

A Kossuth út 13. sz. alatti épület is megújult, minden helyiség festése megtörtént, a szükséges festéket a Boldogi Óvodáért Alapítvány vásárolta. A festési, felújítási munkákat az önkormányzat alkalmazottjai és az óvoda dolgozói végezték, az óvoda előtti kiszáradt fák kivágásában Pecze Zoltánnak köszönjük a segítséget!

Az óvodai, bölcsődei ballagásokat rendhagyó módon, három különböző alkalommal tudtuk megszervezni a járványhelyzet miatt. Az ünnepségek családias, kellemes hangulatban kerti rendezvény keretében zajlottak le. Ezúton is szeretném megköszönni a Szülői Munkaközösség tagjainak és az óvoda dolgozóinak a szervezőmunkát, minden családnak az óvoda támogatását.

Megtörtént az első mentori találkozó az Iskolakertekért Alapítvány által kiírt mentor óvoda pályázattal kapcsolatban. A látogatók megtekintették mindkét épületben a veteményeskerteket, melyeket a tavaszi munkák elmaradása miatt palántákkal ültettünk be. A dolgozók és a gyermekek gondos munkája eredményeként a kertek szépen zöldellnek, a paradicsom szedése is elkezdődött, a gyermekek különböző gyógynövényekkel ismerkednek. Jövőbeli terveinket vázolva nagyon inspirálta mentorainkat a felújításra váró épület hatalmas kertje. Reményeink szerint hamarosan elkezdődik az épület felújítása, bővítése, hogy a kerítés elkészültével hozzá tudjunk fogni a növények telepítéséhez.

Az idén jelentkeztünk a dm Nap gyermekei pályázatra, melynek keretében a L’Oréal Magyarország Kft. jóvoltából Garnier naptejeket kaptunk, hozzá négy kis flakon kézfertőtlenítőt. A nyár folyamán jó hasznát vettük, folyamatosan kentük a gyermekeket.

A nyári életet színesítették a ROMEOK Alapítvány által támogatott kézműves foglalkozások, ahol a gyermekek lelkesen barkácsoltak és örömmel vitték haza az elkészült alkotásokat. Az Alapítvány munkatársai a nevelési év folyamán többször tartottak a gyermekeknek kézműves foglalkozásokat, valamint finanszírozták a Csöpp Színházi előadást, melyen több szülő is részt vett egy családi program keretében. Ezúton is köszönjük a támogatást és az együttműködést!

Szeptember elsején három óvodai és egy bölcsődei csoporttal indul intézményünk. Két csoport, a kis-mini Katica és a nagy-középső Cica a Kossuth út 13-ban, a kis-középső Pillangó és a Csibe bölcsődei csoport a Kossuth út 50-ben lesz elhelyezve. Augusztus végén az óvodába, illetve bölcsődébe készülők részére „óvodakóstoló” és „bölcsődekóstoló” délutánokat szerveztünk, ahol együtt ismerkedhettünk az új gyermekek, szülők az óvodával, bölcsődével, annak dolgozóival.

Bánkiné Józsa Erzsébet

megbízott intézményvezető

Posted in Hírek | Hozzászólások kikapcsolva

Pótbeíratás

Pótbeíratás az óvodába a 2020-2021-es nevelési évre 

Szeretettel várjuk azokat a gyermekeket, akik ez év december 31-ig betöltik a harmadik életévüket.

 

Bölcsődei beíratás új határideje: május 8.

A bölcsődei jelentkezéshez szükséges dokumentumok:

- jelentkezési lap

- munkáltatói igazolás (legalább egyik szülőnek)

- iskolalátogatási igazolás (ha a szülő tanulmányokat folytat)

- szülő betegsége esetén háziorvosi igazolás

- Államkincstári igazolás: ha a szülő egyedül neveli gyermekét

illetve ha 3 vagy több gyermek van a családban

- ha van, rendszeres gyermekvédelmi támogatásról szóló határozat

- ha van, védőnői, háziorvosi javaslat

Szeretettel várjuk azoknak a gyermekeknek a jelentkezését, akik a 2018-2019. évben születettek és betöltötték a fél éves kort.

 

A veszélyhelyzet miatt a beiratkozás online történik.

Jelentkezési lapok letölthetők a Csicsergő Óvoda Boldog honlapról (www.boldogovi.hu).

Kérjük az érintett szülőket, elektronikus úton vegyék fel az óvodával és a bölcsődével a kapcsolatot!

Óvoda elérhetősége:

 - email: boldogovi@gmail.com

- telefon: 06-30/433-4376

Bölcsőde elérhetősége:

- email: boldogbolcsode@gmail.com

Posted in Hírek | Hozzászólások kikapcsolva

Óvodai beíratás

TÁJÉKOZTATÓ

 

Óvodai beíratásról a 2020-2021-es nevelési évre

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapján minden gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési év kezdőnapjától (2020. szeptember 1-jétől) legalább napi négyórás óvodai nevelésre kötelezett.

 

A veszélyhelyzet miatt az óvodai beiratkozás online történik

 

Az Oktatási Hivataltól kapott listán szerepel minden óvodaköteles gyermek, aki boldogi lakcímmel vagy tartózkodási címmel rendelkezik, és augusztus 31-ig betölti a 3. életévét. Ennek alapján hivatalból minden gyermeket felveszünk az óvodába. Az érintett szülőknek egyelőre a beíratással kapcsolatban nincs tennivalójuk. A felvételről minden szülő tájékoztatást kap.

Kérjük az érintett szülőket, elektronikus úton vegyék fel az óvodával a kapcsolatot, hogy ezen a módon tudjuk kiküldeni a felvételről szóló határozatokat.

 

Elérhetőségeink:

- email: boldogovi@gmail.com

- telefon: 06-30/433-4376

Az a szülő, aki nem a boldogi óvodába, hanem más település óvodájába szeretné gyermekét beíratni, ezt a szándékát – a boldogi óvoda nevének és címének megjelölésével / Boldogi Csicsergő Óvoda és Mini Bölcsőde 3016 Boldog, Kossuth L. út 50./ – elektronikus úton jelezze az általa választott óvoda vezetőjének 2020. április 17-ig.

Azok a gyermekek, akik ettől a nevelési évtől nem óvodakötelesek, de szeptember 1. és december 31 között betöltik a 3. életévüket beírathatók az óvodába, ha ott biztosított a szabad férőhely. A beíratás lebonyolításáról a későbbiekben adunk tájékoztatást, mivel a veszélyhelyzet miatti előírások változhatnak.

Köszönjük az együttműködésüket és megértésüket!

Letölthető jelentkezési lap:

Posted in Hírek | Hozzászólások kikapcsolva

Mini bölcsődei jelentkezés

bölcsődei jelentkezés

Letölthető jelentkezési lap:

Posted in Hírek | Hozzászólások kikapcsolva

Óvodai beíratás a 2020/2021-es nevelési évre

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapján minden gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési év kezdőnapjától (2020. szeptember 1-jétől) legalább napi négyórás óvodai nevelésre kötelezett.

A veszélyhelyzet miatt az óvodai beiratkozás online történik

Az Oktatási Hivatal tájékoztatása szerint az óvodák listát kapnak az óvodaköteles gyermekekről a fenntartótól, ennek alapján hivatalból minden gyermeket fel kell venni a körzeti óvodába április 21-ig, kivéve, ha a szülő más helyre akarja íratni gyermekét és erről szándéknyilatkozatot nyújt be a választott óvodába április 17-ig. A választott óvoda április 20-ig dönt a felvételről, értesíti a szülőt és a kötelező felvételi lehetőséget biztosító óvodát.

A felvételről minden szülő tájékoztatást kap az óvodától. Kérjük az érintett szülőket, elektronikus úton vegyék fel az óvodával a kapcsolatot, hogy ezen a módon tudjuk kiküldeni a felvételről szóló határozatokat.

Elérhetőségeink:

- email: boldogovi@gmail.com

- telefon: 06-30/433-4376

A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a gyermek első óvodai napján kerül majd sor.

Az emberi erőforrások minisztere – a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre figyelemmel – a 2020/2021. nevelési, illetve tanévre történő óvodai, valamint általános iskolai beiratkozásról szóló 7/2020. (III. 25) EMMI határozatában (a továbbiakban: EMMI határozat) a 2020/2021. nevelési évre történő óvodai beiratkozások vonatkozásában egyedi eljárási szabályokat határozott meg, javasolják, hogy a szülők a következőképpen járjanak el:

Először nézzék meg a https://kir.hu/korzet honlapon, hogy melyik a lakóhelyük szerinti körzetes óvoda.

Ha a szülő nem a kötelező felvételt biztosító óvodába, hanem más település óvodájába szeretné gyermekét beíratni, akkor ezt a szándékát – a körzetes óvoda nevének és címének megjelölésével – elektronikus úton jelezze az általa választott óvoda vezetőjének 2020. április 17-ig.

2020. április 21-ig az óvoda felveszi a felvételi körzetébe tartozó valamennyi olyan gyermeket, akik vonatkozásában nem érkezett hozzá jelzés arról, hogy másik óvoda felvette volna őket.

A hatékony beiratkozás segítéséhez összegyűjtöttük a legfontosabb kérdéseket és válaszokat.

1. Hol találom meg a kötelező felvételt biztosító óvodát?

Az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu) a KIR hivatali ügyek menüpont Köznevelési intézmények körzethatárait tartalmazó publikus nyilvántartás pontjában vagy a https://kir.hu/korzet oldalon elérhető az óvodai körzeteket tartalmazó nyilvántartás, ahol lehetőség van település, közterület vagy óvoda alapján is keresni.

2. Mi a teendőm, ha szeretném engedélyeztetni gyermekem óvodakezdésének elhalasztását?

A hatályos jogszabályi rendelkezések alapján a szülők – legkésőbb a tárgyév május 25-éig benyújtott – kérelemben kérelmezhetik a területileg illetékes járási hivatalnál gyermekük óvodakezdésének halasztását. A járási hivatal a szülői kérelem alapján, a gyermek jogos érdekeit szem előtt tartva felmentheti a gyermeket az óvodai foglalkozáson történő részvétel alól annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, ha ezt a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. A kérelem benyújtásával kapcsolatban forduljanak a lakóhelyük alapján területileg illetékes járási hivatalhoz.

3. Mi a teendőm, ha gyermekem bölcsődés, és még további egy évig a bölcsődében marad?

A bölcsődéknek legkésőbb 2020. április 15-éig jelezniük kell az Oktatási Hivatal számára, ha az óvodaköteles korba lépő gyermek a jogszabályokban meghatározott esetben további egy évig bölcsődei ellátásban vesz részt, és nem kezdi meg az óvodai nevelést. Ha gyermeke is érintett, kérjük, hogy mielőbb egyeztessen a gyermekét ellátó bölcsődével, hogy a szükséges bejelentést megtették-e a Hivatal felé, Ön pedig ne jelentkeztesse gyermekét ebben a beiratkozási időszakban óvodába.

4. Mi a teendőm, ha éppen külföldön élünk vagy költözünk, ezért gyermekem nem kezdi meg Magyarországon az óvodai nevelést?

A hatályos jogszabályok értelmében 2020. január 1-jétől abban az esetben, ha az óvodaköteles gyermek családjával éppen külföldön él, ezt a tényt az Oktatási Hivatal részére be kell jelenteni. A bejelentéshez használható űrlap elérhető az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu) a Köznevelés menüpont Külföldi távozás bejelentése pontjából vagy a https://www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre_tavozas_bejelentese oldalról közvetlenül. A bejelentőlap elektronikus kitöltését követően a kérelmet aláírva a következő postacímre kell megküldeni: Oktatási Hivatal Köznevelési Nyilvántartási Főosztály, 1363 Budapest, Pf. 19.

A koronavírus-járvány miatt a Kormány által kihirdetett országos veszélyhelyzetben az óvodai beiratkozás kapcsán kérem, hogy elsősorban a telekommunikációs eszközök segítségével (telefon, internet) tájékozódjon a kiválasztott óvoda beiratkozási rendjéről, illetve egyeztessen az óvodával, annak fenntartójával, hogy gyermeke beiratkozása személyes találkozás nélkül milyen formában tehető meg. Az óvodák és fenntartóik elérhetőségeit megtalálja a www.oktatas.hu/Köznevelés/Köznevelési közérdekű adatok/Köznevelési intézménykereső menüpontban.

Köszönjük együttműködésüket és megértésüket!

Posted in Hírek | Hozzászólások kikapcsolva

Csicsergő hírek

Sajnos az idei tél nem örvendeztette meg a gyermekeket a várva várt havazással, a tartós, vidám játékra hívogató hóval, a hóemberek építésének lehetőségével. Az óvodás gyerekek mégsem szomorkodtak, mert ezen a télen is számos program várta őket az óvoda falain belül és kívül.

Az adventi első gyertya meggyújtása után a falu karácsonyfájánál a Katica csoportosok vidám táncával várták kicsik és nagyok a Mikulás érkezését. Majd az óvodában is köszöntötték versekkel, dalokkal a jó Mikulást és fogadhatták ajándékait.

Decemberben a Süni és a Katica nagycsoportosok a hatvani Széchenyi Zsigmond Vadászati Múzeumban a „Téli erdő”, februárban pedig az „Ébredő természet” című tematikus múzeum-pedagógiai foglalkozáson vettek részt a szülők jóvoltából.

IMG_20191211_111444

December 13-án az óvodás gyerekek szüleikkel együtt készíthettek szép karácsonyi díszeket a Luca-napi barkácsdélutánon.

A Kincskereső szakkörös iskolások betlehemes játékát mindig szeretettel várják az óvodások. A hatvani református Palánta bábcsoport tagjai is a karácsony lelki üzenetét hozták el óvodánkba bábjátékukkal.

IMG_20191217_081850 másolata

Az óvodapedagógusok Csicsergő kórusának kis karácsonyi koncertjén minden gyermek együtt énekelt. A nagycsoportosok a Berecz Antal Általános Iskola alsó tagozatosainak vendégeként hallgathatták meg a Lőrinci Városi Zeneiskola oktatóinak komolyzenei koncertjét.

A Magyar kultúra napja alkalmából óvodánk mindkét épületében az óvodapedagógusok bábelőadással örvendeztették meg a gyermekeket. A Csöpp Színház interaktív mesebemutatója is tetszett minden gyermeknek.

Januárban a nagycsoportosok fogászati ellenőrzésen jártak dr. Kiss Imre fogorvos bácsinál.

A tél folyamán két alkalommal a Magyar Labdarúgó Szövetség Bozsik Intézményi Program keretén belül a nagycsoportosok utaztak Lőrincibe az Ovi Foci fesztiválra, ahol a kerekharaszti óvodásokkal együtt vettek részt egy-egy vidám labdajátékos, focis délelőttön.

IMG_20200211_101342

Az Agrárminisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár 2019-ben tizenharmadik alkalommal hirdette meg a Zöld Óvoda, Címmegtartó Zöld Óvoda és az Örökös Zöld Óvoda nyílt pályázatot óvodák számára. Óvodánk második alkalommal kapott Zöld Óvoda oklevelet. Az ünnepélyes eredményhirdetésre és az oklevelek átadására 2020. január 23-án szakmai nap keretében került sor a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban, a Vajdahunyad-várban. A nyertes óvodák részére az okleveleket László Tibor Zoltán, az Agrárminisztérium környezetvédelemért felelős helyettes államtitkára és Kisfaludy László, az Emberi Erőforrások Minisztériuma köznevelésért felelős államtitkára adta át.

Magyarország Kormánya 2018 decemberében döntött az „Ovis labdaprogram” megvalósításáról az óvodás gyermekek egészséges életmódra és a mozgás szeretetére történő nevelése érdekében.

IMG_20200214_110425 másolata

A Program célja, hogy valamennyi óvodában, illetve óvodai feladat-ellátási helyen hozzáférhetővé váljanak a gyermekek számára olyan sporteszközök, melyek használatával emelkedik a sportoló gyermekek száma, amellyel kialakul az igényük a rendszeres testmozgásra, a mozgás-gazdag életmódra.

A Program hozzá kíván járulni az óvodás korú gyermekek mozgáskoordinációjának játékos fejlesztéséhez. Óvodánk is a támogatott intézmények között szerepel, így január utolsó napján nyolc nagy doboznyi sportszert kaptak a gyermekek.

A telet az óvodában is vidám jelmezes farsangi bállal búcsúztattuk. Minden csoportban két nap bújhattak kedvenc jelmezükbe a gyermekek. Köszönjük a szülőknek, hogy gondoskodtak finom falatokról és egészséges innivalóról.

DSCF9294 (1)

DSCF9298 másolata

 

Minden szülőnek hálásan köszönjük óvodánknak, az óvodás gyermekeknek szánt támogatását! Továbbra is szívesen fogadjuk a Boldogi Óvodáért Alapítvány javára tett felajánlásokat és az adó 1%-ának alapítványunknak célzott juttatását.

Bátori Györgyné

megbízott intézményvezető-helyettes

Posted in Hírek | Hozzászólások kikapcsolva

Nemzeti ünnepünk: Március 15.

A csoportokban az egész hét március 15-ről szólt. Dalokat, verseket tanultunk, zászlókat kokárdákat festettünk, ragasztottunk, varrtunk. Huszárnótákra meneteltünk, katonásat játszottunk, várat építettünk. Ez csak néhány példa azok közül, amelyek az ünnep kapcsán megvalósultak a tevékenységekben a négy csoportban.

Mint minden évben, idén is elsétáltunk a Szent István Parkba, hogy megemlékezzünk az 1848-49-es szabadságharcról. A Kopjafánál a ragyogó tavaszi napsütésben a csoportok elmondták a tanult verseket, majd elénekeltük a dalokat. Ezután a gyerekek leszúrták  nemzeti színű zászlóikat, kokárdáikat, lobogóikat. A megemlékezés után egy kis időt még eltöltöttünk a játszótéren, majd visszasétáltunk az óvodába, ahol már várta a gyerekeket a finom ebéd.

 IMG_20200312_104434 89158148_645233929589639_2836893347174416384_n

89396897_190601392367762_4704849670168379392_n

89539166_190601802367721_7465490129314906112_n

89211491_190601729034395_4428951691311710208_n

 

Posted in Hírek | Hozzászólások kikapcsolva

Farsang 2020

Óvodánkban a farsangi mulatságot ebben az évben két napos rendezvényként, február 20-án és 21-én, hagyományosan, zárt körűen tartottuk meg.

A Pillangó kiscsoportban a farsangot megelőző napokban elkezdtük a ráhangolódást, farsangi népszokásokat elevenítettünk fel, beszélgettünk, képeket néztünk a különböző télűző szokásokról, a busójárásról. Sokat barkácsoltunk, kézműveskedtünk, táncoltunk, megbeszéltük, hogy mit jelent a farsangolás, farsangi fánkot kóstoltunk és mintáztunk is főzött gyurmából. A szülők már a hét elején elkezdték behozni a bálra felajánlott gyümölcsleveket, az aszalt és friss gyümölcsöket. Az óvodai farsang első napján a gyerekek már reggel jelmezben jöttek. A korábban érkező gyermekek izgatottan várták társaikat, hogy ki, milyen ruhában fog megjelenni. Jó hangulatban telt el mindkét nap, főleg közös tánccal, mozgásos játékokkal, melyet videofelvételen meg is örökítettünk, így segítve a szülők betekintését a csoport ezen, jeles napjaiba. A nagy forgatag közepette készültek csoportképek is, melyek a későbbiekben emlékül szolgálnak majd minden kiscsoportos számára.

(Fülöpné Laczkó Lívia óvodapedagógus)

87032271_2497263203923996_7999733547826937856_o                    20200221_103924

A cica csoportban minden gyerek várta nagyon a farsangi bált. Többen elmondták, hogy milyen jelmezben lesznek. Egyik délután néhány gyermek azt mondta, hogy neki titok a jelmeze. Farsang napján örömmel fogadták egymást, persze, akit régen látták teljesen körül állták. A gyerekek nagyon kedvesek egymáshoz, így volt ez most is. Az ügyességi játékokban lelkesen részvettek. Lehetett ping-pong labdát vinni kanálban, pattogatott kukoricát pohárba rakni, lufit a levegőbe ütögetni. Zenére labdaadogató játék is volt. Sok-sok tánc, vonatozás! Vidám nap volt!

(Katona Istvánné óvodapedagógus)

Cicás lányok    87369627_2497261510590832_5232692479307808768_o     Cicás fiúk

Farsangkor a Katica csoportban is nagy volt a vidámság. A gyerekek táncoltak, mókás ügyességi játékokat játszottak, a szülők jóvoltából finom és egészséges csemegéket falatoztak. A farsangi jelmezbáli napokon más-más ötletes öltözékekbe bújtak a katicások.

(Bátori Györgyné óvodapedagógus)

IMG_20200220_103411 másolata                   IMG_20200221_092217 másolata

A Süni nagycsoportosok utolsó farsangjukat ünnepelték az óvodában. Mindkét napon színes, változatos jelmezekben vidámkodtak a gyerekek. A tánc mellett kekszevő-versenyt, ügyességi játékokat szerveztünk. A székfoglaló játék tetszett a legjobban, 5-ször ismételtük meg egymás után! :) Szinte egész nap álarcok készültek, amiket maguk vágtak, díszítettek a gyerekek.  A sok gyümölcsöt, rágcsálnivalót, finomságot ezúton is köszönjük a szülőknek.

(Zsirosné Tóth Judit óvodapedagógus)

20200221_101643                       20200220_102922

Posted in Hírek | Hozzászólások kikapcsolva